:: دوره 6، شماره 2 - ( 12-1396 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 321-332 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط نشانگرهای پروتئینی با مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در برخی ژنوتیپ‌های عدس
سمیرا حسنیان، امید سفالیان*، مهدی داوری، علی اصغری، منیژه جمشیدی
گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی ، sofalian@gmail.com
چکیده:   (1641 مشاهده)
به منظور ارزیابی مقاومت به قارچ بیماریزای f.sp. lentis Fusarium oxysporum  در ژنوتیپ­ های مختلف عدس و ارتباط آن با نشانگرهای پروتئینی، پژوهشی گلخانه ­ای و آزمایشگاهی روی 38 ژنوتیپ عدس انجام شد. تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه به صورت آزمایش فاکتوریل با دو سطح برای فاکتور A (شرایط بدون بیماری و شرایط آلودگی به بیماری) و 38 سطح (ژنوتیپ) برای فاکتور B، در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. یادداشت‌برداری در هفته چهارم و هشتم پس از مایه‌زنی صورت گرفت که میانگین درصد مرگ و میر بوته‌ها در هفته هشتم بیشتر از هفته چهارم بود. مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه با استفاده از روش LSD در سطح احتمال یک درصد نشان داد که میانگین‌های آن‌ها در گروه‌های آماری مختلف قرار دارند. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه خوشه‌ای، ژنوتیپ‌های مورد مطالعه به سه گروه مجزا تقسیم شدند که میانگین درصد مرگ و میر متفاوتی داشتند. نتایج حاصل از تجزیه پروتئین­ های محلول در آب و نمک نشان داد که میانگین تنوع ژنتیکی برای تمام مکان­ های ژنی برابر 34/0 و میانگین شاخصشانون 0/5 است. در تکنیکSDS-PAGE  برای پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر، ژنوتیپ‌ها در تجزیه خوشه‌ای به سه گروه تقسیم شدند. تجزیه رگرسیون داده‌های حاصل از پروتئین‌های محلول در آب و نمک با صفات مورفولوژیکی نشان داد که ضریب رگرسیون بین صفات درصد مرگ و میر در هفته چهارم و هشتم با نشانگر 12 در سطح احتمال یک درصد معنی ­دار است. نشانگرهای 4 و 12 به دلیل داشتن ارتباط با بیش از یک صفت به عنوان موثرترین نشانگرها شناسایی شدند. به نظر می‌رسد در برنامه‌های اصلاحی برای بررسی مقاومت به این بیماری، علاوه بر در نظر گرفتن صفات مهم مورفولوژیکی، از نشانگرهای پروتئینی نیز می ­توان بهره گرفت.

 
واژه‌های کلیدی: پژمردگی فوزاریومی، عدس، ژنتیک مقاومت، نشانگر پروتئینی، Fusarium
متن کامل [PDF 834 kb]   (480 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مهندسی ژنتیک گیاهی
دریافت: 1396/10/27 | پذیرش: 1397/2/19 | انتشار: 1397/2/23


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 2 - ( 12-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها