دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای نگارش مقاله در دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی ISSN 2588-5073 چاپی و ISSN 2588-5081 الکترونیکی  به صورت خلاصه

رعایت نگارش فارسی مقالات الزامی است بدین منظور جدول بایدها و نبایدها را مطالعه کنید.   فایل راهنمای کامل نگارش مقالات

کلا فاصله سطرها single  و فونت فارسی B lotus 12 و فونت انگلیسی Times New R 10
در فرم مشخصات نویسندگان:
نام فارسی و انگلیسی نویسندگان که تایپ می کنید مستقیما پس از پذیرش مقاله در وب سایت خواهد بود لذا دقت کافی نمایید تا اشتباهی صورت نگیرد و نام و نام خانوادگی با حرف بزرگ شروع شوند. درخواست اصلاح و ویرایش بعدا مورد قبول نخواهد بود.
 ایمیل تک تک نویسندگان به درستی باید در فرم تکمیل گردد درصورت گذاشتن یک ایمیل برای همه نویسندگان، مقاله بلافاصله رد خواهد شد.
 ​سازمان  یا affilliation
یعنی محل کاربرای تک تک نویسندگان باید به درستی تکمیل گردد و همین مستقیما در وبسایت قرار خواهد گرفت اما تکمیل کادر آدرس اختیاری است.    کادر پیشوند یا prefix  را در فرم مشخصات نویسندگان خالی بگذارید.
 (مقاله بدون پاورقی  تهیه شود و اشکال و جدولها عنوان فارسی و انگلیسی داشته باشند)

ارسال مقالات فقط از طریق سایت صورت میگیرد لطفا از ارسال مقالات بصورت پیوست ایمیل خودداری نمایید.

 - مقالات مربوط به بررسی تنوع ژنتیکی  و چند شکلی ژن در جانوران و گیاهان و میکروارگانیسم ها و یا تحقیقات بیوانفورماتیک محض بدون کار آزمایشگاهی قابل توجه و یا مقالات صرفا دارای qPCR در اولویت چاپ و نشر نیستند.

- مقاله مروری به شرطی قابل بررسی خواهد بود که نویسنده آن حداقل دو مقاله پژوهشی مجلات معتبر (نه مقاله همایش و کنفرانس) در زمینه  اصلی تخصصی مقاله قبلا چاپ کرده و به آن رفرانس دهی نماید.

روند بررسی مقالات دریافت شده:

1- مطالعه توسط سر دبیر و درصورتیکه در زمینه مجله باشد درخواست ویرایش اولیه اگر در فرمت مجله نباشد

2-درصورتی که مقاله در فرمت مجله باشد ارسال به داوران (فرصت داوری دو هفته- درصورت عدم پاسخ گویی داور تا دو هفته تغییر داوران)

  فایل فرم داوری برای داوران

3- ارسال نتایج داوری به نویسنده

4- درصورت قابل پذیرش بودن، درخواست اصلاحات نهایی

5- صدور گواهی پذیرش و پرداخت حق چاپ

6- ابتدا انتشار الکترونیکی و سپس چاپی مقاله پذیرش شده

نشانی مطلب در وبگاه دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی:
http://gebsj.ir/find.php?item=1.48.13.fa
برگشت به اصل مطلب