دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس با دبیرخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
توجه: هرگونه درخواست خود را از طریق ایمیل به آدرس زیر ارسال نمایید مطمئن باشید همان روز ایمیل شما بررسی میشود و بهتر از تماس تلفنی به شما پاسخ داده میشود.
تماس با دبیرخانه مجله    شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 12
مدیر داخلی مجله: خانم مهندس مختاری      سردبیر مجله: دکتر مقصود پژوهنده
 
gebs.j.bsgmail.com                                            0912-2191787
تلفکس 02144787431 
آدرس پست الکترونیک مجله   gebs.j.bsgmail.com 
نشانی مطلب در وبگاه دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی:
http://gebsj.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب