دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس با دبیرخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تماس با دبیرخانه مجله
 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 12
مدیر داخلی مجله: مهندس نوروزی      سردبیر مجله: دکتر مقصود پژوهنده
 
gebs.j.bs@gmail.com                0912-2191787
تلفکس 02144787431 
آدرس پست الکترونیک gebs.j.bs@gmail.com 
نشانی مطلب در وبگاه دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی:
http://gebsj.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب