دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی- اخبار نشریه
فهرست کلیه شماره ها و مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دوره هشتم، شماره 1، شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1398

 V8 N1

برای مشاهده چکیده و دانلود فایل مقالات به آرشیو در منوی سمت راست مراجعه کنید  >>>لینک
در حال تکمیل و فرمت اندازی


دوره هفتم، شماره 2، شماره پیاپی 14، پاییز و زمستان 1397

 V7 N2

برای مشاهده چکیده و دانلود فایل مقالات به آرشیو در منوی سمت راست مراجعه کنید  >>>لینک
تکمیل شده است

دوره هفتم، شماره 1، شماره پیاپی 13، بهار و تابستان 1397

 V7 N1

برای مشاهده چکیده و دانلود فایل مقالات به آرشیو در منوی سمت راست مراجعه کنید  >>>لینک
مقاله‌های پژوهشی

1- تجزیه و تحلیل تبارزائی و تنوع ژنتیکی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در عراق براساس ژن V1
مهند الوائلی، اکبر دیزجی ، غلامحسین مصاحبی، اکبر آهنگران    ص. ۱-۱۱
2- مقاومت به حشره‌کش دلتامترین در برخی از جمعیت‌های شب پره پشت الماسی Plutella xylostella در ایران
اثمر سلیمان زاده، اروج ولیزادگان ، قاسم عسکری سریزدی ص. 12-20
3- کاربرد ژنتیک معکوس در مطالعه کارکرد ژن شبه استریکتوسیدین سینتاز- 6 آرابیدوپسیس تالیانا در پاسخ به تنش شوری
محدثه پورکریمی دریا کناری، محمد مهدی سوهانی ، امین عابدی ص. 21-32
4- بررسی اثر سویه های مختلف Agrobacterium rhizogenes و ریزنمونه های مختلف در القای ریشه مویین در عروسک پشت پرده       
آرزو عزیزخواجه، ابراهیم دورانی ، سعید اهری زاد ص. 33-۴۰

5-  بررسی پاسخ کلزای تراریخته با ژن aroA نسبت به تیمار گلایفوسیت 
مرضیه سعادتی جبلی، دانیال کهریزی ، ایرج نصرتی ص. ۴۱-52
6- استفاده از تکنیک PCR کمی برای کمیت سنجی Fusarium solani f.sp. phaseoli در لوبیا سفید حساس و مقاوم
ندا زند ، رقیه همتی، حسین جعفری ص. 53-64
7- واکنش گیاهان تراریخته برنج حاوی ژن EPSPS به علف‌کش گلایفوسیت
صدیقه نصررمزی، محمد مهدی سوهانی ، رضا شیرزادیان خرم آباد، مهیار امینی نسب، جعفر اصغری ص. 65-78
8- تنوع ژن A2HP ویروس برگ بادبزنی مو در سطح امینو اسیدی بیشتر از سطح نوکلئوتیدی آن است        
مرضیه انتشاری، شاهین نوری نژاد زرقانی ، سیدمحسن نساج حسینی ص. 79-90
9- مقایسه بیان ژن نوکلئوکپسید ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی در دو سویه باکتری E. coli        
زهرا زائر، داود کولیوند ، امید عینی ص. 9۱-102
10- مقایسه محصولات کشاورزی ارگانیک، سنتی و تراریخته    
الهام باقری راد ، پیمان نوروزی، پرویز فصاحت ص. 103-۱1۰

دوره ششم، شماره 2، شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1396

 V6 N2

برای مشاهده چکیده و دانلود فایل مقالات به آرشیو در منوی سمت راست مراجعه کنید  >>>لینک

مقاله‌های پژوهشی
1- مطالعه شبکه ژنی موثر بر رشد ماهیچه سینه جوجه راس تحت داده‌های RNA-Seq          ص. ۱۸۹-۲۰۳
سید نادر آلبوشوکه، مجتبی طهمورث پور ، محمدرضا بختیاری زاده، محمدرضا نصیری، سعید اسماعیل خانیان
2- بررسی توان تثبیت نیتروژن در اندوفیت های باکتریایی و قارچی جدا شده از گرهک‌های ریشه درختان توسکا و سنجد            
محمد اسماعیل تجری، حانیه اسعدی، حمیدرضا پوردلی، رضا نجف پور، سجاد یزدان ستاد ص. ۲۰۵-۲۱۲
3- بیان ژن بتا (1-3)(1-4)گلوکاناز درباکتری Lactococcus lactis با هدف تولید غذای پروبیوتیک دام  
مرضیه محمدخانی، ندا میرآخورلی ، رحمان امامزاده، فریبرز خواجعلی ص. ۲۱۳-۲۲۱
4- بررسی بیان ژن های آنتی اکسیدانت در بوته های گوجه فرنگی مایه زنی شده با ویروس موزاییک خیار پس از تیمار با اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک  
سحر قلی طلوعی ، نعمت سخندان بشیر، مهدی داوری، محمد صدقی ص. ۲۲۳-۲۳۵

5- همسانه‌سازی مولکولی و بیان ژن سوماتومدین C در سیستم باکتریایی             
 ندا حسن پور، محمد احمدآبادی ، محمد پاژنگ ص. ۲۳۷-۲۴۴
6- ریزازدیادی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana) از طریق پرآوری رأس شاخه    
مهسا زارعی، سارا دژستان ، مهدی بهنامیان ص. ۲۴۵-۲۵۶
7- بررسی اثر سرب و کادمیوم بر رشد و فعالیت برخی آنزیم های اسفناج در شرایط کشت درون شیشه ای                
لمیا وجودی مهربانی ، رعنا ولیزاده کامران، محمد باقر حسن پور اقدم ص. ۲۵۷-۲۶۸
8- بهینه‌سازی عوامل مؤثر بر انتقال ژن بتا-گلوکورونیداز(GUS) به‌واسطه اگروباکتریوم در گیاه دارویی زنیان             
معصومه نعمانی، سید احمد سادات نوری ، مسعود توحیدفر، حسین رامشینی ص. ۲۶۹-۲۷۹
9- اثر تنش شوری بر بیان نسبی ژن های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز و برخی صفات فیزیولوژیکی در دو رقم گوجه‌فرنگی
سمیرا صنمی ، مقصود پژوهنده، رعنا ولی زاده کامران، کامبیز عزیزپور ص. ۲۸۱-۲۹۲
10- بررسی تاثیر قارچکش ایپرودیون-کاربندازیم (رورال‌ تی ‌اس) بر ساختار جمعیت باکتری‌های ریزوسفر خیار به روش Illumina MiSeq sequencing         
رباب اعزازی، مسعود احمدزاده ، محمد جوان‌نیکخواه، رضا صالحی محمدی، کلادیو دوناتی ص. ۲۹۳-۳۰۷

11- طراحی و ساخت وکتور نوترکیب merB به منظور پاکسازی زیستی جیوه آلی                
علیرضا تاری نژاد ، حمیده باغی، مریم فرشباف بنام، محمد پاژنگ ص. ۳۰۹-۳۱۹
12- ارتباط نشانگرهای پروتئینی با مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در برخی ژنوتیپ‌های عدس     
سمیرا حسنیان، امید سفالیان ، مهدی داوری، علی اصغری، منیژه جمشیدی ص. ۳۲۱-۳۳۲
13- مهار فعالیت آنزیم آمیلاز کرم غوزه پنبه، با عصاره پروتئینی بذرهای دو گیاه کهورک و نخود             
سولماز عظیمی ، شیما رحمانی، سیما مجیدیانی ص. ۳۳۳-۳۴۱
14- ایمنی ذاتی در گیاهان           
وحید فلاح زاده ممقانی ص. ۳۴۳-۳۶۱
15- پژوهش های P53 و درمان سرطان         
ناصر پولادی ، رقیه دهقان الوار، محمدعلی حسینپور فیضی، سپهر عبدالهی ص. ۳۶۳-۳۷۷

دوره ششم، شماره 1، شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1396

English Abstracts V6 N1

برای مشاهده چکیده و دانلود فایل مقالات به آرشیو در منوی سمت راست مراجعه کنید  >>>لینک

مقاله‌های پژوهشی

1- جداسازی و آنالیز عملکرد ژن افزایش جذب فسفر (PSTOL1) از گونه وحشی برنج 
فاطمه چمنی محصص، محمود سلوکی، بهزاد قره یاضی، فاطمه فرشاد، لیلا فهمیده، اکرم غفاری، مطهره محسن پور   صفحات 10-1

2- مطالعه بیان ژن های فنیل آلانین آمونیالیاز و پروتئین شبه توماتین در گیاه آفتابگردان آلوده به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه
آرام نوری، رضا درویش زاده، بابک عبدالهی  مندولکانی   صفحات 23-11

3- شناسایی چندشکلی ژن‌های آلفالاکتالبومین و بتالاکتوگلوبولین در گاومیش بومی استان آذربایجان شرقی
روناک صالحی، علی هاشمی ، مختار غفاری، قربان الیاسی زرین قبایی     صفحات 35-25

4- همسانه سازی، مطالعه بیوانفورماتیکی و بررسی بیان ژن سکوالن سینتاز یک شیرین بیان بومی ایران
زهرا شیرازی، علی اعلمی ، مسعود توحیدفر، محمد مهدی سوهانی     صفحات 48-37

5- مطالعه in silico خانواده ژنی پلی‌آمین اکسیداز (PAO) در انگور
امین عابدی، محمد مهدی سوهانی ، رضا شیرزادیان خرم آباد      صفحات 63-49

6- بررسی پروتئوم برگ کلزای بهاره تحت تنش شوری
نیما دولت آبادی، محمود تورچی ، مصطفی ولیزاده، علی بنده حق     صفحات 75-65

7- شناسایی و همسانه‌سازی ژن داخلی مناسب پنبه در راستای افزایش کارایی بررسی های مولکولی
مسعود توحیدفر ، سارا دژستان صفحات 84-77

8- بررسی اثر سرب موجود در محیط کشت بر رشد و نمو و برخی صفات فیزیولوژیک شاهی در شرایط کشت درون شیشه ای
لمیا وجودی مهربانی، رعنا ولیزاده کامران، نشمیل فتاحی، مارال صفر دوست     صفحات 94-85

9- مطالعه بیان ژن MYB رمز کننده عامل روﻧﻮﻳﺴﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ در برخی ارقام گندم نان
حدیث تبارکی، لیلا فهمیده ، زیبا فولادوند   صفحات 104-95   
 
10- مطالعه کمی الگوی بیان ژن Na+ Transporter تحت تیمارهای مختلف شوری در ارقام جو 
سارا غفاریان، سیدابوالقاسم محمدی      صفحات 116-105

11- تاثیر کاربرد کلسیم و در بیان پروتئین های مقاومت به شوری و فعالیت آنتی اکسیدان ها در گیاه گاوزبان در شرایط شوری
سدابه جهانبخش ، سمیرا خادم، علی عبادی، نصیبه توکلی، مهدی داوری    صفحات 129-117

12- بررسی الگوی بیان عوامل رونویسی مرتبط با مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان
رقیه نجف زاده، رضا درویش زاده ، آرام نوری، خدیجه موسی خلیفانی   صفحات 142-131

13- شناسایی in silico خانواده ژنی PLD و بررسی الگوی بیان آنها در پاسخ به تنش شوری در گیاه Medicago truncatula
سمیه اللهی، محمد مهدی سوهانی، حسن حسنی کومله    صفحات 156-143

مقالات مروری
14- جنبه های ایمنی رهاسازی میکروارگانیسم های نوترکیب در محیط های کشاورزی
هلن پورمظاهری و غلامرضا صالحی جوزانی   صفحات 173-157
 
15- تحقیقات مهندسی ژنتیک سیب زمینی تاکنون 
مقصود پژوهنده، غزل کاروان، عاطفه سادات رضوی    صفحات 187-175

 

دوره پنجم، شماره 2، شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1395

English Abstracts V5 N2

مقاله‌های پژوهشی

  برای مشاهده چکیده و دانلود فایل مقالات به آرشیو در منوی سمت راست مراجعه کنید >>>لینک

1- همسانه­ سازی و انتقال آنزیم T7RNAپلیمراز باکتریوفاژ T7 به توتون

کبری نعلبندی، اصغر میرزائی اصل، لیلا خدائی، غلام خداکرمیان      صفحات 75-67

2- ارزیابی کارآیی قارچ Beauveria bassiana  برای مهار زیستی گیاهچه میری رایزوکتونیایی گیاه پنبه

نرگس آزادی، اکبر شیرزاد، حمید محمدی  صفحات  89-77

3- بذور آلوده وارداتی کدوئیان عامل استقرار و انتشار جدایه های اروپای مرکزی ویروس موزاییک زرد کدو در منطقه ورامین

سمیه قلی زاده روشنق، شاهین نوری نژاد زرقانی، حشمت اله امینیان، مجید جعفری و حسین رامشینی   صفحات 99-91

4- کالوس‌زایی و باززایی لاینهای گندم نان از ریزنمونه های کولئوپتیلی

علی اکبر غلامی، علیرضا تاری نژاد   صفحات 112-101

5- شناسایی و توالی یابی ژن مربوط به آنتی پورتر هیدروژن/ سدیم غشای پلاسمایی گیاه  Kochia scoparia

ناهید نیکخواه،  لیلا فهمیده، زیبا فولادوند    صفحات 122-113

6- ارزیابی سه ژن مرجع جهت نرمال سازی داده های Real-time PCR در ریشه گندم تحت تنش شوری

ملکی، فتوت، عظیمی، شبر  صفحات  130-123

7- بهینه سازی انتقال ژن به جو و تولید گیاهان تراریخته بارور با استفاده از آگروباکتریوم

ابراهیم دورانی علیایی، مهری زاده  صفحات 142-131

8- تاثیر حشره کش های پریمیکارب و تیامتوکسام بر فعالیت آنزیم های سم زدای شته سیاه باقلا

رحمانی، بندانی، عظیمی  صفحات 153-143

9- تاثیر الیسیتورهای اسیدسالیسیلیک و فنیل‌آلانین روی بیان ژن‌های کلیدی مسیر بیوسنتز سزامین در کنجد

دهقان نیری، امان‌الهی، محمدی بازرگانی صفحات 166-155

10- دستورالعمل‌های کارآمد برای باززایی درون شیشه‌ای گیاه تاجریزی قرمز از ریزنمونه‌های مختلف و بررسی پتانسیل انتقال ژن به روش ریزپرتابی

پشم فروش و احمدآبادی  صفحات 177-167

11- تجزیه و تحلیل ژنتیکی ناحیه سیتوکروم b در مرغ خزک سیستان

احمد ابراهیم زاده اله آباد، امین شهابی، زهرا پزشکیان  صفحات 186-179

12- شناسایی، جداسازی و آنالیز توالی پیشبر اختصاصی بذر β-کانگلایسینین

صبوری رباط، حبشی، سلوکی، محسن پور، امام جمعه  صفحات 196-187

مقالات مروری

13- کاربرد ناقل های ویروسی گیاهی در بیوتکنولوژی

مسعود شمس بخش و عبدالباسط عزیزی     صفحات 209- 197

14- کاربرد ویروس‌های گیاهی در بیونانوتکنولوژی

عینی، ابراهیمی  صفحات 224-211

15-پیشرفت همزمان اصلاح سنتی و بیوتکنولوژی در جهت بهبود محصول چغندرقند

فصاحت، نوروزی  صفحات  235-225

*******************************************************

دوره پنجم، شماره 1، شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1395

English Abstracts V5 N1

مقاله‌های پژوهشی

  برای مشاهده چکیده و دانلود فایل مقالات به آرشیو در منوی سمت راست مراجعه کنید >>>لینک

1-  ایجاد گیاه سیب زمینی مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing 

شهلاسادات فاطری رضوانی، مقصود پژوهنده، اکبر شیرزاد و سکینه لطفی    صفحات 14-1

2- گونه‌های شدید و خفیف ویروس پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی مورد هدف miRNAهای متفاوتی از میزبان قرار‌ می‌گیرند

نفیسه طوسی و امید عینی     صفحات 22-15

3-انتقال ژن آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B به گیاه توتون

ماجده نیسی ، بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی ، سیروس قبادی ، حمید رجبی معماری ، غزاله خاکسار  صفحات 30-23

4- توصیف پروتئین های محافظت شده فرضی از susbp. citri Xanthomonas citri ، با فعالیت محرک تولید اتیلن گیاه Arabidopsis thaliana

وحید فلاح زاده ممقانی صفحات  39-31

5- تاثیر ژن rolC در گیاه دارویی پروانش Catharanthus roseus

 امین سهندی خلیفه­ کندی، مقصود پژوهنده و هانیه محجل شجاء      صفحات 50-41

6- ارزیابی تاثیر شوری بر میزان جوانه ­زنی و بیان ژن­های آنتی­ اکسیدان در دو رقم گیاه گوجه­ فرنگی

پروانه محمودی جراغیلی، هانیه محجل شجاء، الهام محجل کاظمی صفحات 59-51

7- بررسی ارتباط چندشکلی ژن کاپاکازئین با میزان تولید و ترکیبات شیر در شترهای استان گلستان

رقیه طعنه گنبدی، مجتبی آهنی آذری، سعید زره داران، علیرضا خان احمدی و عبدالجکیم توغدری  صفحات 66-61

*******************************************************

دوره چهارم، شماره 2، شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1394

 English Abstracts V4 N2

مقاله‌های پژوهشی

  برای مشاهده چکیده و دانلود فایل مقالات به آرشیو در منوی سمت راست مراجعه کنید >>>لینک

1- دخالت متالوپروتئین MSD1 در مکانیسم مقاومت به شوری بوسیله میانکنش با SOS3

مینا خواجه دهی، مقصود پژوهنده، فاطمه محمودی کردی      صفحات 89-79

2- بهینه سازی کشت بافت و انتقال ژن GUS به موسیر با استفاده از آگروباکتریوم

ابوالفضل حاجی حیدر، مسعود توحیدفر، سید مهدی میری        صفحات 101-91

3- بهینه سازی القاء ریشه های مویین به کمک  آگروباکتریوم در گیاه دارویی شاه اسپرم

اسعد معروفی و محمد مجدی      صفحات 111-103

4-  تجزیه و تحلیل پروتئوم عصاره پروتئینی باکتری Xanthomonas citri subsp. citri با خاصیت محرکی بر روی گیاه آرابیدوپسیس 

وحید فلاح زاده ممقانی        صفحات 123-113

5- جداسازی ، همسانه‌سازی و بررسی بیوانفوماتیکی ژن مقاومت به سویه آسیایی باکتری عامل بیماری میوه سبز مرکبات در گیاه گریپ فروت

مسعود توحید فر و مریم غایب زمهریر         صفحات 133-125

6-  روش ارزیابی فعالیت مهارکننده ­های خاموشی ژن در گیاه با استفاده از دو پروتئین از ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV) 

سمیرا پاکباز، مقصود پژوهنده و امید عینی گندمانی        صفحات 144-135

7- بررسی وضعیت زیست‌فناوری در استان آذربایجان شرقی

جعفر رازقی و امین سهندی خلیفه کندی        صفحات 155- 145 

8- بررسی القای ریشه زایی در چند گونه گیاهی دارویی با تاثیر ژنهای rol آگروباکتریوم رایزوژنز

آوین شجاعی، هانیه محجل شجاء و ناصر مهنا     صفحات 163-157

*******************************************************

دوره چهارم، شماره 1، شماره پیاپی ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۴

English Abstracts V4 N1

برای مشاهده چکیده و دانلود فایل مقالات به آرشیو در منوی سمت راست مراجعه کنید >>>لینک

مقاله‌ مروری

1- کاهش مصرف سموم کشاورزی و سرطان با کشت محصولات تراریخته

          سولماز خسروی و مسعود توحیدفر صفحات 10-1

مقاله‌های پژوهشی

2- همسانه‌سازی و بررسی ویژگی‌های ژن RGT2 از سویه‌ی ایرانی مخمر نان

          سولماز عزیزی، علیرضا تاری نژاد صفحات 24-11

3- تاثیر نانو الیسیتورهای کبالت و کیتوزان بر میزان تولید آرتمیزنین و بیان دو ژن کلیدی SQS و  DBR در گیاه Artemisia annua

         بیتا قاسمی، رامین حسینی، فاطمه دهقان نیری   صفحات 39-25

4- شناسایی و گروه بندی خانواده عوامل رونویسی WRKY در جو

          بنیامین یزدانی، رسول اصغری زکریا، زهرا سادات شُبَّر  صفحات ۵۴-۴۱

5- بررسی تاثیر سیانید هیدروژن در القای مقاومت به شوری در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis

         میلاد احمدی نجف آبادی، حسین عسکری، مسعود سلطانی نجف آبادی  صفحات ۶۶-۵۵

6- بررسی الگوی پروتئومی جو بهاره تحت تنش سرمای کوتاه مدت

         رعنا ولی زاده کامران ، محمود تورچی ، محمد مقدم و حمید محمدی  صفحات 67-78
 
7- شناسایی برخی عوامل بیوکنترل باکتری عامل پوسیدگی نرم سیب زمینی

     پریناز شیبانی، رضا خاکور . اکبر شیرزاد    صفحه  79

*******************************************************

دوره سوم، شماره 2، شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

 مقاله‌های پژوهشی                                English Abstracts V3 N2

۱- ارزیابی­ قند کل و قندهای محلول در سیب­ زمینی تراریخته مقاوم به بید سیب­ زمینی    

سید حمید میررکنی، حسن رهنما و حسن زینالی      صفحات  ۷۵-۶۷

۲- بررسی اثر سازگاری سویه در بیان موقت مبتنی بر روش اگروباکتریوم در ارقام خربزه  (Cucumis melo L.)    

صهبا طوسی، فرهاد شکوهی فر، سعید ملک زاده شفارودی و عبدالرضا باقری    صفحات   ۸۶-۷۶ 

۳- مطالعه بیان عوامل رونویسی مرتبط با مقاومت به بیماری ساقه سیاه در آفتابگردان     

فرامرز هوشیاردل، حمید حاتمی ملکی، رضا درویش زاده و مراد جعفری      صفحات  ۹۵-۸۷

۴- انتقال و بیان ژن انسولین نوترکیب منومر در گیاه آرابیدوپسیس   

بهناز حسینی و غلامرضا شریفی سیرچی      صفحات  ۱۰۵-۹۶

۵- شناسایی، همسانه­ سازی وتعیین توالی ژن MT ND2 در مرغ‌های بومی خراسان  

حمیدرضا ایزدنیا، مجتبی طهمورث پور و محمدرضا نصیری    صفحات   ۱۱۳-۱۰۶ 

۶- بررسی تنوع ژنتیکی ماهی شیربت Barbus grypus در رودخانه کرخه خوزستان و گونه پرورشی آن با استفاده از نشانگر ریزماهواره   

محبوبه کرمی­ نسب، زینب حسین نیا، حامد کلنگی میاندره و علی شعبانی    صفحات   ۱۲۳-۱۱۴  

*******************************************************

دوره سوم، شماره 1، شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1393

مقاله‌های پژوهشی                                               English Abstracts V3 N1

۱- اثر منگنز و اسید سالیسیلیک بر بیان ژن منتون ردوکتاز و میزان منتول در گیاه دارویی نعناع فلفلی   

                  دیاکو رسولی، محمود سلوکی، براتعلی فاخری و صدیقه اسمعیل‌زاده بهابادی    صفحات 8-1 

۲- بهینه‌سازی بیان موقت ژن به واسطه آگروباکتریوم در بادام   

                ندا میرآخورلی، افسانه حیدری ریحانی، بهروز شیران و سعدالله هوشمند   صفحات 18-9   

۳- بیان متفاوت ژن NPR1 و برخی از ژن‌های مرتبط با بیماری‌زایی در پاسخ به مصرف اسیدسالیسیلیک و متیل‌جاسمونات در برنج   

             ژاله حکمتی، علی اعلمی، محمدمهدی سوهانی، رضا شیرزادیان خرم‌آباد و سیده‌حمیده کاروانکش   صفحات 30-19        

۴- تجزیه بیوانفورماتیکی ESTهای جداسازی شده از گیاه Aeluropus littoralis تحت تنش شوری   

              امین ابراهیمی، رضا معالی امیری، قربان‌علی نعمت‌زاده و هوشنگ علیزاده      صفحات 40-31     

۵- ردیابی مولکولی جدایه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis  از خاک‌های دارای پوشش‌گیاهی مختلف   

                  فاطمه گرایلی‌مرادی، محمود محمدی شریف، علیرضا هادی‌زاده و ولی‌الله بابایی‌زاد    صفحات 54-41   

۶- بررسی ساختار جایگاه تراژن cry1Ab در برنج تراریخته طارم مولایی      

           هاجر یحیائی‌پور، بهزاد قره‌یاضی، سیداحمدسادات نوری، علی ایزدی‌دربندی و قربانعلی نعمت‌زاده   صفحات 66-55    

*******************************************************

دوره دوم، شماره 2، شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1392

مقاله مروری                                            English Abstracts V2 N2

۱- ارزیابی احتمال خطر زیست محیطی گیاهان زینتی تراریخته  

               مسعود توحیدفر و پژمان آزادی    صفحات 100-91  

 مقاله‌های پژوهشی

۲- تعیین توالی و بررسی خصوصیات مولکولی ژن بتا 1 و 4 اندوگلوکاناز سویه Bacillus subtilis B5d    

       شعله ده‌پهلوان، مریم موسیوند، مریم هاشمی و جلیل خارا      صفحات110- 101    

۳- تشخیص مولکولی ذرت‌های تراریخته بر اساس پیشبر P35S         

          دیانا حیدری، محمدحسن شاه‌حسینی و زیور صالحی  صفحات  118-111   

۴- بررسی میزان باقیمانده حشره‌کش دیازینون در محصول گیلاس عرضه شده در میدان میوه و تره بار مرکزی استان تهران 

               مینا عسگری، محسن مروتی و سهراب ایمانی   صفحات 126-119  

۵- تعیین تفاوت ژن PEPCK-C به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات عملکردی در مرغان بومی استان خراسان رضوی 

           فرشته قدمگاهی، سعید زره‌داران، مختارعلی عباسی، مجتبی آهنی‌آذری و مونا صالحی نسب   صفحات 134-127     

۶- اثر آنتی اکسیدانی برخی القا کننده‌های نوساقه‌زایی و ریشه‌زایی در پسته (Pistacia vera، پایه‌های رویشی قزوینی و UCB-1) در شرایط درون‌شیشه   

             سارا ملکی، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد و اسماعیل نظامی‌آلانق   صفحات 144-135 

۷- فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز (Cm APX) و میزان بیان ژن کد کننده آن تحت تنش شوری در توده­های خربزه (Cucumis melo L.) بومی سیستان  

              سمیه منتظری نژاد و محمد سلوکی    صفحات 154-145  

*******************************************************

دوره دوم، شماره 1، شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1392

مقاله‌های پژوهشی

۱- مقایسه کشت متداول گیاهان زراعی با گیاهان تراریخته مقاوم به آفات از جنبه اثر بر سلامت محیط زیست، انسان و دام
نگین عادلی و بهزاد قره‌یاضی
۲- بررسی میزان باقیمانده و دوره کارنس حشره‌کش دیازینون در محصول خیار گلخانه‌ای جیرفت
محسن مروتی و مهدی آزادوار
۳- ردیابی ژن nptII و پیشبر nos در دستگاه گوارش و بافت‌های موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با سیب‌زمینی تراریخته
علیرضا ستارزاده، حسن رهنما، مهدی نیکمرد، بهزاد قره‌یاضی و محمود خسروشاهلی
۴- هم‌ردیفی توالی آنزیم‌های مسیر بیوسنتز اینولین در گیاهان
هادی شوریده، سید‌علی پیغمبری، منصور امیدی، محمد‌رضا نقوی، اسعد معروفی و مرضیه حسینی‌نژاد
۵- جداسازی بخشی از cDNAی ژن ترانسفرین (TTf) از رقم بم گندم زراعی تحت تیمار تنش شوری
نادر رحیمی‌اسفنجانی و علیرضا تاری نژاد
۶- بهبود کارایی انتقال ژن به روش غیرکشت‌بافت در گیاهان گندم و برنج با استفاده از اگروباکتریوم (Agrobacterium tumefaciens)
صدیقه نصر‌رمزی، محمدمهدی سوهانی، محسن ایمان‌زاده
۷- ارزیابی پاسخ‌های مولکولی دو رقم گندم به قارچ عامل زنگ قهوه‌ای Puccinia triticina E.
عارفه اصغری، ولی‌اله بابایی‌زاد، محمدعلی تاجیک قنبری، صفرعلی مهدیان

*******************************************************

دوره اول، شماره 2، شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان ۱۳۹۱

مقاله‌های پژوهشی                           English Abstracts V1 N2

۱- مقایسه مرحله پیری طبیعی و پیری پس از برداشت با تاکید بر جنبه های مولکولی و ژنتیک

سعید نواب پور     صفحات 63-72    

۲-  بررسی افزایش بیان ژن BnFUL در گیاهان تراریخته کلزا

سمیرا کهک، علی محمد شکیب، جلال صبا، سیامک اسدی و مانا احمدراجی    صفحات 73-82    

۳- کشت بافت و تراریزش نارنج با استفاده از ژن کد کننده پوشش پروتئینی ویروس تریستزای مرکبات CTV

بنفشه فتاح، محمدمهدی سوهانی، عبدالله حاتم زاده، علیرضا افشاری فر، بهروز گلعین، محمدحسین رضا دوست، محمدرضا میرزایی و امیرحسین زمانی    صفحات 83-92    

۴- انتقال ژنهای اینترفرون گامای انسانی- اولئوسین به گیاه گلرنگ

اطهر یقطین، مختار جلالی جواران و قاسم کریم زاده  صفحات 93-102    

۵- بررسی مولکولی وضعیت تراریختگی دانه های ذرت وارداتی به ایران

لیلا سرمدی، عباس عالم زاده  و بهزاد قره یاضی  صفحات 103-112    

۶- باقیمانده آفت کشهای اندوسولفان و دیازینون در مزارع گوجه فرنگی و خیار استان کهگیلویه و بویراحمد

عباس صلاحی اردکانی، محسن مروتی و مهرناز انتصاری صفحات 113-120    

۷- بررسی چندشکلی اگزون دو ژن Bola-DRB3 در جمعیت گاومیش استان خوزستان با استفاده از روش PCR-RFLP 

سمیه رحیم نهال، جمال فیاضی، خلیل میرزاده، محمدتقی بیگی نصیری و هدایت اله روشنفکر   صفحات 121-128    

*******************************************************

دوره اول، شماره 1، شماره پیاپی 1، بهار و تابستان ۱۳۹۱   

English Abstracts V1 N1

مقاله‌های پژوهشی

۱- به کارگیری روشهای مختلف تایید انجام واکنش RT-LAMP جهت تشخیص ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی (PLRV)

محمد امین الماسی، علی حق نظری، ابوبکر مرادی و اسماعیل صابرفر       صفحات 8-1   

۲- غربالگری موتاسیونی آرابیدوپسیس تراریخته در مسیر ژنتیک فعالیت نواحی کنترلی ژن متالوتایونین جو

سعید نواب پور و حسین صبوری    صفحات 14-9     

۳- بهینه سازی محیط کشت تولید باکتری بومی گرمادوست Cohnella sp. A01 خالص سازی آنزیم کیتیناز و بررسی فعالیت قارچ کشی آن

نغمه عبیری، سعید امین زاده و محمدرضا بی همتا    صفحات 22-15 

۴- بهینه سازی باززایی و انتقال ژن به لیموترش به کمک آگروباکتریوم و ژن گزارشگر gus

سیده مائده فیض بخش، مسعود توحیدفر، سید حسن مرعشی، نسرین مشتاقی، مطهره محسن پور و محسن مردی    صفحات 36-23   

۵- استفاده از روش تراریزش توام برای انتقال ژن کولین اکسیداز به برنج

سعیده کی ارسلان، سید الیاس مرتضوی، بهزاد قره یاضی و سکینه مهرانی    صفحات  42-37    

۶- ارزیابی تغییرات آنیون ها و کاتیون های پنبه تراریخته حاوی ژنهای کیتیناز و cry1Ab

بنت الهدی مدیر روستا، مسعود توحیدفر، جلال صبا و حسین هداوند    صفحات 48-43 

۷- بررسی آخرین وضعیت تولید چغندرقند تراریخته مقاوم به آفات در ایران و جهان

پیمان نوروزی، مراد جعفری، بهزاد قره یاضی، محمدعلی ملبوبی، محمدرضا رضا پناه   صفحات  62-49

نشانی مطلب در وبگاه دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی:
http://gebsj.ir/find.php?item=1.43.23.fa
برگشت به اصل مطلب